Mojtaba Kavian Professional Weblog

(وبلاگ تخصصی مجتبی کاویان)

کاری زشت از ایرانیان در روز طبیعت

هر وقت صحبت خرافات در مسایل دینی می شود، عده ای پرچم نواندیشی به دست می گیرند. به گونه ای که انگار فقط ادیان و احتمالاً اسلام است که بنیان های فکری اش می تواند مبنای خرافات یا اندیشه ها یا کردارهای نادرست شود. 

در حالی که هر اندیشه متعالی، زمانی که در دست عده ای نادان بیافتد، می تواند رفتارهای خام، خرافاتی، نادرست و حتی وقیحانه بیافریند. 

ایرانیان در هر بهار با ایجاد سبزه ای در خانه خود، با مادر طبیعت یکی می شده و سبزه ای را پرورش می داده اند که احتمالاً در روز طبیعت، آن را از گلدان یا ظرف آب خود جدا کرده و در زمین کشت می کردند و به این وسیله، زایندگی طبیعت را برای خود تداعی می کرده اند و امیدوار به لطف و سخاوت کائنات به زندگی خود ادامه می دادند. 

اما امروز واقعاً چقدر از محتوای این کار باقی مانده است؟

یا اگر باقی مانده است، چقدر از آن در سبزه های روی کاپود ماشین ها در بلوارها و بزرگراههای خروجی شهرها، قابل مشاهده است که با ترمزی وقیحانه به گوشه ای پرتاب می شوند؟ تا در جایی دیگر آنچه که واقعاَ به طبیعت بخشیده می شود، انواع آلودگی ها و لوازم پلاستیکی ما باشد. 

حقیقتاً به جای پاسخ به این پرسش ها کمی به رفتار خود بیاندیشیم و اصلاح جامعه را فراموش نکنیم. 

 

 

 


 

   + مجتبی کاویان ; ٥:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱/٢٠
comment نظرات ()