بیایید از خود امامزاده جعفر استمداد طلبیم

بیایید از این فرزند پیغمبر بخواهیم تا جلو تخریب خانه ها و حسینیه های تاریخی یزد (بزرگترین شهر خشتی جهان) که نماد تاریخی تشیع در این شهر است را به بهانه طرح توسعه بگیرد. 

بیایید از خود امامزاده جعفر استمداد طلبیم تا جلوی تخریب بافت ارزشمند یزد را بگیرد. 

فقط نگاهی به تصاویر بیاندازید تا ببینید که چهار هکتار از بافت تاریخی یزد و تاریخ تشیع چرا باید اینگونه مظلومانه از میان برود؟

تخریب تکیه محله ای که مرمت هم شده بوده است. تکیه ای که نشان دهنده تاریخ شیعه است. آیا تشیع تاریخ داشته است یا صرفاَ محصول جمهوری اسلامی بوده است!؟ 

/ 0 نظر / 79 بازدید