معرفی کتاب: باغ شهرهای فردا

با توجه به زمان نگارش و ادبیات قدیمی اثر، ترجمه سلیس و روان آن به شکل امروزی در عین احترام به اصل مطلب بسیار دشوار بود. با این وجود در تمامی مراحل سعی شده است امانتداری در محتوا و نظریه های نویسنده به طور کامل حفظ گردد. نویسنده کتاب همواره در این تلاش بوده تا در روزگار صنعتی و زندگی رو به رشد آن دوره در بریتانیا، نظر موافق شهرداری، مجلس و مردم را هرچه بیشتر نسبت به مزایای طرح باغ شهر جلب کند. بنابراین در فصل های مختلف کتاب به طور مفصل به توجیه علمی، فنی، اقتصادی و مدیریتی آرمان شهر پیشنهادی خود پرداخته است. عده ای از کارشناسان و صاحب نظرها، بسیاری از شهرهای کشورمان همچون مراغه، نیاسر، مهریز، میبد، بم و غیره را با عنوان باغ شهرهای ایران مطرح می کنند. در این خصوص دو سوال اساسی مطرح است. اول اینکه آیا این شهرها از ابتدا بر پایه الگو و طرحی مشخص با تأکید بر باغ های هم پیوند بنا شده اند یا شکل گیری آنها به صورت ارگانیک و براساس توان های طبیعی موجود در منطقه بوده است؟ دوم اینکه آیا می توان شکل و ریخت امروزی این گونه شهرها را با توجه به فراوانی باغ ها، فضاهای سبز و زمین های کشاورزی نسبت به ساختار کالبدی بافت آن ها به باغ شهر نسبت داد؟ متأسفانه برای بازیابی و یافتن الگویی روشن از طرح احتمالی باغ شهر در روند شهرسازی کهن ایران منبع مشخصی وجود ندارد. اما به نظر می رسد اغلب شهرهای امروز که مدعی باغ شهر می باشند در واقع شکل دگرگون شده و توسعه یافته همان قریه ها، قصبه ها و سکونتگاه های قدیمی هستند که به دلیل شیوه فعالیت های اقتصادی بومی و نحوه معیشت که در اغلب مناطق بر زراعت و باغداری (کشاورزی) پایدار بوده است، به این صورت درآمده اند. امید است با توجه به کمبود منابع مکتوب علمی در مورد الگوهای مختلف شکل گیری سکونتگاه ها و به ویژه موضوع باغ شهرها، ترجمه حاضر بتواند به عنوان بازخوانی یک تفکر و نظریه شهرسازی برای معماران و شهرسازان راهگشا باشد و به عنوان یکی از منابع معتبر در دانشکده های هنر، معماری و شهرسازی معرفی گردد.
بی شک ترجمه کتاب فوق علی رغم تلاش های بسیار دارای ایراد و کمبود است. پیشنهادات و نظرات شما بزرگواران در زمینه رفع این مشکلات باعث بهبود و ارتقای آن در ویرایش های بعدی خواهد شد. این کتاب هم اکنون در کتابفروشی های سراسر کشور در دسترس می باشد.
مرکز پخش: انتشارات سروش دانش- میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی،خیابان روانمهر، کوچه درخشان، پلاک 4.
تلفن تماس: 66419195-021 - www.soroushdanesh.com

/ 0 نظر / 246 بازدید