خودتان قضاوت کنید

 


بادگیری در دوبی که حفاظت و محوطه سازی شده است.


تصویری از بندر لافت در جزیره قشم


خانه فکری در بندر لنگه

 

آیا از سرزمین عرب ها به سمت سرزمین ایران کامل تر می شود یا ناقص تر؟ اگر شما هم مثل بنده فکر می کنید، ما چه کار کرده ایم که عرب ها می خواهند بادگیر را به نام خود ثبت آثار جهانی کنند؟

/ 0 نظر / 50 بازدید