معرفی کتاب- سیر تحول معماری ایران از آغاز دوران اسلامی تا پیش از حمله مغول

این کتاب سیر تحول معماری شهرسازی حوزه فرهنگی ایران در دوران اسلامی را ضمن پرداختن به ریشه ها و آثار این تحولات بر اساس دوران تاریخی و اسناد و مدارک مکتوب مطالعه و تحلیل می کند.

مولفین با دیدگاهی جستجوگرایانه، تحلیلی و پژوهش مدار طی سالیان متمادی نسبت به خلق این اثر همت گماشته اند.

نگرش های جدیدی در این کتاب موجود است نشان از رشد و تحولی در نظام شناخت معماری ایرانی دارد که پا را از نظریه های مرحوم پیرنیا فراتر گذارده است. مطالعه این کتاب را به علاقه مندان توصیه می نمایم. 

 


/ 0 نظر / 84 بازدید